ICF-kuvauslomakkeen luominen

Usein kysyttyä
1.  Voinko käyttää kahta (2) tai useampaa ICF ydinlistaa yhdessä?
Kyllä, käyttäjä voi yhdistellä eri ydinlistoja. Käyttääkseen useampaa ydinlistaa, käyttäjän tulee ensin valita yksi ydinlista, jonka jälkeen pitämällä CTRL-painike pohjassa voi lisätä muut haluamansa ydinlistat.
2. Voinko poistaa valitsemistani ydinlistoista sellaisia ICF-kuvauskohteita, jotka eivät
ole merkityksellisiä asiakkaalle, jonka toimintakykyprofiilia olen tekemässä?
Et voi. ICF-kuvauskohteita ei voi poistaa, niitä voi vain lisätä.
3. Pitääkö minun arvioida kaikki ICF-kuvauskohteet valitsemastani ydinlistasta?
Ei pidä. Kaikkia ydinlistan ICF-kuvauskohteita ei tarvitse arvioida toimintakykyprofiilin luomiseksi. Huomaa kuitenkin, että luomasi toimintakykyprofiili näyttää vain ne kuvauskohteet, jotka olet arvioinut.
4. Millainen tietosuojan palvelussa on? Säilytetäänkö toimintakykyprofiilin luomista
varten tallentamani tieto turvallisesti?
Ei, tietoa ei säilytetä lainkaan. Käyttäjän syöttämää tietoa toimintakykyprofiilin luomiseksi ei tallenneta palveluun eikä se ole näkyvissä palvelun hallinnoijalle tai palvelun muille käyttäjille. Käyttäjät voivat tallentaa vain pdf-tiedostoja, tai viedä ja tallentaa tiedon omalle tietokoneelleen. Kaikki tieto hävitetään verkkosivujen palvelimelta heti käyttäjän poistuttua palvelusta.
5. Miten voin tallentaa täyttämäni eKuvauslomakkeen ja toimintakykyprofiilin?
Klikkaamalla painiketta "Tulosta ja tallenna lomake määrittelyjen kanssa" voit tallentaa lomakkeen täytettyine tietoineen PDF-tiedostona omalle tietokoneellesi. PDF:ään tulostuu kaikki ICF-kuvauskohteet riippumatta siitä, onko niitä arvioitu. Tähän PDF:ään tulee mukaan kuvauskohteiden määrittelyt sekä sisältää/ei sisällä kriteerit.
Klikkaamalla painiketta "Tulosta ja tallenna lomake ilman määrittelyjä" voit tallentaa eKuvauslomakkeen PDF-tiedostona omalle tietokoneellesi kuten yllä. Tähän PDF:ään ei kuitenkaan tulostu ICF-kuvauskohteiden määrittelyjä eikä niiden sisältää/ei sisällä kriteerejä.
Klikkaamalla painiketta "Vie tiedostoon" voit tallentaa eKuvauslomakkeen omalle tietokoneellesi Excelissä avautuvaan CSV-tiedostoon. Huomaa, että tämä tiedosto sisältää vain ne ICF-kuvauskohteet, jotka käyttäjä on arvioinut ja täyttänyt lomakkeeseen. Kun toimintakykyprofiili on luotu, se voidaan tallentaa käyttäjän tietokoneelle PDF-tiedostona.
6. Voinko käyttää omalle konelleeni tallentamaani CSV-tiedostoa pohjana uudelleen
arvioidessani samaa henkilöä?
Kyllä, jos haluat käyttää aiemmin tallentamaasi CSV-tiedostoa uudelleen arvioidaksesi samaa henkilöä, voit ladata tiedoston verkkosivulle uudessa istunnossa. Tiedoston lataaminen palveluun tapahtuu klikkaamalla "Lataa tiedosto" verkkosivun kohdassa "Valintaprosessi - Vaihe 1", jossa käyttäjää pyydetään valitsemaan ICF ydinlista. Huomioi, että ladattu tiedosto sisältää ainoastaan ne kohdat, jotka on määritelty aiemmassa istunnossa. Kun tiedosto on ladattu palveluun ja lomake tulee nähtäväksi, käyttäjä voi syöttää uusia tietoja. Päivitetyt tiedot tulee viedä uuteen tiedostoon ja tallentaa käyttäjän omalle koneelle vastaavasti, kuten aiemmin on kuvattu.
7. Firefox-selaimella voin siirtyä ylös ja alas sivulla ja alasvetolaatikossa käyttämättä
vierityspalkkeja. Voinko toimia samoin myös tällä verkkosivulla?
Kyllä, jos sivulla on kaksi (2) vierityspalkkia - ulompi liikkumiseen sivulla ylös ja alas sekä sisempi listauksen tai alasvetolaatikon selaukseen sivun sisällä - käyttäjän on palvelussa mahdollista selata sivua tai alasvetolaatikkoa nopeasti hiiren rullan ja Firefoxin (ja monen muun selaimen) avulla käyttämättä vierityspalkkia.
8. Miten suurennan sivua, jotta näen tekstin paremmin?
Hiiren rullan avulla: lähennä tai loitonna sivua pitämällä pohjassa CTRL-painiketta samalla vierittämällä hiiren rullaa ylös tai alas.

Näppäimistön avulla: paina CTRL-painike pohjaan, ja paina samalla joko "+" tai "-" -näppäintä.

Paina yhtä aikaa CTRL ja "0" -näppäintä: sivu palautuu alkuperäiseen tarkkuuteen.
9. Käytän Mac-tietokonetta, mitä erityisasetuksia tarvitaan?
Käyttäjät, joilla on Apple MacBook®, eivät näe vierityspalkkeja. Muuta MacBookin asetuksia seuraavasti: Avaa "Asetukset" ja valitse "Yleiset", sitten klikkaa "Näytä vierityspalkit" ja valitse "Aina". Valitsemalla "Aina" vaaka- ja pystyvierityspalkit tulevat näkyviksi.