ICF-kuvauslomakkeen luominen

Valintaprosessi - Vaihe 1

Ole hyvä ja valitse yksi (tai useampi) ICF ydinlista

Jos haluat valita useamman kuin yhden ICF ydinlistan, valitse ne pitäen CTRL-painiketta painettuna.
* Käytetään vain (valitut luokat) oletuslistan lisänä; ei tarvitse valita erikseen.
Suositus: Valitse ”Yleinen ydinlista” minkä tahansa valitsemasi ICF ydinlistan lisäksi, jos sen kuvauskohteet sopivat yksilölliseen arviointiin.
Seuraavalla sivulla voit lisätä nämä yleisen ydinlistan kuvauskohteet: b130 Henkinen energia ja viettitoiminnot, b152 Tunne-elämän toiminnot, b280 Kipuaistimus, d230 Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien suorittaminen, d450 Käveleminen, d455 Liikkuminen paikasta toiseen, d850 Vastikkeellinen työ.
Yleisen ydinlistan kuvauskohteet merkitään G-kirjaimella.